Så kan vi hjälpa er arbetsplats

  • Skräddarsydda föreläsningar och utbildningar för anställda, chefer eller HR anpassade till Ert företag
  • Paketerbjudanden med flera av vår tjänster
  • Konsulttjänster enligt önskemål
  • Konsulttjänster enligt önskemål
Happy face & sad face

Förutom att erbjuda hemsidan Evidencediary där utsatta enkelt kan dokumentera det de har blivit utsatta för jobbar vi även förebyggande mot våld i nära relationer på arbetsplatsen. Det gör vi genom att utbilda personal och ledare i hur man kan upptäcka om någon lever i ett utsatt förhållande och hur man tar det svåra samtalet med någon man misstänker far illa på ett professionellt och empatiskt sätt. Vi går även igenom hur ni kan hantera svaret och hjälper er ta fram klara riktlinjer hur ni går vidare och stöttar den drabbade på bästa sätt utifrån just den utsattas situation samt ert företag. Vi erbjuder skräddarsydda stödtjänster både till arbetstagare och ledare under tiden arbetet pågår samt hjälper er att utvärdera insatserna efteråt.

Professionalitet, trygghet, säkerhet och enkelhet agerar som ledord för vårt arbete.

Investera i ert företag. Investera i era medarbetare.

Evidencediary är ett verktyg som hjälper våldsoffer att dokumentera skador. Visionen är att på ett rättssäkert och enkelt sätt kunna bidra till att fler fällande domar utdöms till fördel för personer utsatta för våld. Genom trygg, enkel och säker navigation kan vem som helst använda hemsidan för att dokumentera skador, såväl psykiska som fysiska, genom att ladda upp dokumentation såsom bilder, texter, videos och ljudfiler. Evidencediary är privat tills användaren önskar att offentliggöra materialet till en närstående, en advokat, en myndighet eller en jourlinje. Det kan sedan användas i syfte att bidra till en fällande dom.

Vi hjälper Ert företag att förhindra och motarbeta hot, våld och trakasserier i ett tidigt skede. Genom att som arbetsgivare erbjuda ett tryggt och säkert arbetsklimat utifrån lojalitet och närvaro, ökar företagets trovärdighet och påvisar det sociala ansvaret ni tar. Ett företag med nöjda anställda och gott rykte har lägre omsättning av personal, lättare att attrahera duktiga medarbetare och bidrar till ett högre engagemang vilket i sin tur ökar lönsamheten.

Trygga medarbetare är friskare och lever längre

Statistiken påvisar att 1 av 5 blir utsatt för någon form av våld i nära relationer. Personer som är utsatta för våld i nära relation är mer sjukskrivna än sina arbetskollegor. Att fara illa i sin hemmiljö påverkar ofta hur anställda klarar av att sköta sitt arbete. Forskning visar även att våldsutsatta medarbetare oftare förlorar sitt arbete, har lägre inkomst och sjukskrivs i högre grad än andra. De löper även en högre risk att dö i förtid. Sjukfrånvaron ökar med över 20 procent för både män och kvinnor som lever i någon form av utsatt förhållande. Detta leder även till att risken att dö i förtid är 17 gånger större hos kvinnor och tio gånger större för männen. Ökningen beror till stor del på en högre självmordsfrekvens.

Trygga medarbetare presterar bättre

Tittar man på hur arbetsdagen ser ut för den som är utsatt för våld i en nära relation eller blir utsatt för sexuella trakasserier på arbetsplatsen vittnar de om att nästan hälften lägger mer än halva sin arbetsdag på att hantera situationen kopplat till våldet eller utsattheten. Detta gör att arbetsprestationen blir lidande vilket i sin tur påverkar utförandet av arbetsuppgifter och företagets framgång. När det kommer till stöd från arbetsgivaren menar två av tre personer att de hade önskat mer hjälp från sin arbetsgivare samt att detta hade förbättrat deras prestation på jobbet.

Vi använder Evis tjänster:

Mariehamns Räddningsverk

Låter detta som något för er och era medarbetare?

Ta gärna kontakt för ett oförpliktande första samtal med oss så ser vi hur vi bäst kan hjälpa Er att öka tryggheten på Er arbetsplats. Målet är att maximera Era anställdas trygghet, välmående och prestation. Detta leder i sin tur till ett tryggare arbetsklimat med nöjda och välpresterande anställda.

Kontakta oss