Undrar du över något?

Här kan du läsa och söka vanliga frågor och svar om tjänsten evi, viktiga resurser och mer.

De vanligaste frågorna

Nej, av säkerhetsskäl kan du inte radera en anteckning efter den sparats. Du kan dock skapa en ny anteckning för att klargöra en tidigare anteckning.
Du kan radera ditt konto under din profil. Dina uppgifter sparas 3 månader efter att du valt att radera kontot i enlighet med GDPR.
Du kan endast spara bilder, en video eller ljudfil tillsammans med en anteckning. Detta för att vi uppmuntrar till att spara så mycket information som möjligt. I rättsväsendets värld gäller det att ha mycket “kött på benen” och kunna påvisa ett händelseförlopp.

Det är viktigt att du tar bilder av blåmärken och skador vid flera tillfällen och sparar dessa som skilda anteckningar. Skador och framför allt blåmärken förändras med tiden. En ny skada syns kanske endast som en rodnad i början men förändras till ett stort blåmärke några dagar senare.

Alla bilder på skador skall tas med en linjal och fotograferas så en utomstående kan förstå var på kroppen skadan finns. Detta kan krävas att flera bilder tas på en skada, vilket även uppmuntras.

Ta alltid bilder där det finns rikligt med ljus, vänd dig t.ex så att skadan får dagsljus från ett fönster.

De vanligaste bild, ljud, video och dokument filerna kan laddas upp och sparas.

Vad som helst som styrker ett påstående, händelseförlopp eller sakförhållande är ett bevis. Syftet med Evi är att samla bevis på ett ställe vilka styrker en enskild eller flera olika händelser. Därför gäller det för dig att tänka på allt som är relevant att spara.

Exempel 1: “Personen blev arg, kastade saker mot mig och tog hårt tag i min arm innan personen stormade ut genom dörren”.

Spara bilder på trasiga föremål som kastats. Ta bilder på eventuella skador/blåmärken på armen, vid flera olika tillfällen då blåmärken förändras med tiden.

Exempel 2: Personen har hotat mig både i telefonsamtal och via sms.

Spara skärmdumpar på meddelanden, det är viktigt att styrka händelsetid. Du kan googla hur du tar en skärmdump med din telefon. Spara inspelade samtal med personen där det förekommer hot. I samtal du själv deltar får du spela in motparten. Det finns appar som automatiskt spelar in samtal med utvalda kontakter.

Vi har valt att bygga Evi som en webbapplikation just för att underlätta din möjlighet till att hålla det hemligt. I alla webbläsare (Chrome, Edge, Safari) kan du välja att surfa inkognito. Detta betyder att det inte sparas sök eller webbhistorik på din telefon eller dator.
Integritet är väldigt viktigt för oss. Ingen förutom du kan se det du sparar i Evi ända tills du väljer att exportera ditt material. Du väljer själv till vem du delar materialet.
Så länge ditt konto är aktivt. Ett konto är aktivt ända tills du väljer att radera ditt konto. När ditt konto blivit raderat sparas datan 3 månader innan det raderas.
Du kan själv välja till vem du delar innehållet, en direktlänk finns där du själv väljer en mailadress. Försök att dela denna med så få personer som möjligt, förslagsvis till ditt juridiska ombud samt till din kontaktperson på polisen.
Din information lagras på krypterad disk hos den finska molnleverantören UpCloud.

Det är många som inte vet eller blundar för att de blir utsatta för våld. Det kan även vara svårt att upptäcka att någon i ens närhet, som till exempel en kollega, blir utsatt för våld. Våld kommer i olika former och kan ta sig uttryck på olika sätt. Socialstyrelsen i Sverige definierar våld som brottsliga gärningar som till exempel fysiskt våld och sexuella övergrepp. Våld kan även vara handlingar som kan skapa ett mönster av utsatthet hos den andra parten. Några exempel på psykiskt våld är nedsättande kommentarer, ekonomiskt utnyttjande, försummelse samt isolering från vänner och familj. Våld är med andra ord ett brett begrepp där kategorierna psykiskt, fysiskt, sexuellt, digitalt, materiellt, ekonomiskt våld och eftervåld ingår.

Förutom att erbjuda hemsidan Evidencediary där utsatta enkelt kan dokumentera det de har blivit utsatta för jobbar vi även förebyggande mot våld i nära relationer på arbetsplatsen. Det gör vi genom att utbilda personal och ledare i hur man kan upptäcka om någon lever i ett utsatt förhållande och hur man tar det svåra samtalet med någon man misstänker far illa på ett professionellt och empatiskt sätt. Vi går även igenom hur ni kan hantera svaret och hjälper er ta fram klara riktlinjer hur ni går vidare och stöttar den drabbade på bästa sätt utifrån just den utsattas situation samt ert företag. Vi erbjuder skräddarsydda stödtjänster både till arbetstagare och ledare under tiden arbetet pågår samt hjälper er att utvärdera insatserna efteråt.

Våldshandlingarna kan alltså ha olika karaktär och består ofta av en kombination av olika handlingar.

 • Psykiskt våld: nedsättande kommentarer, förlöjliganden, glåpord, hot, tvång, trakasserier, kontroll och social isolering.
 • Fysiskt våld: örfilar, knytnävsslag, slag med tillhyggen, knivstick, sparkar och stryptag.
 • Sexuellt våld: olika former av sexuellt påtvingade handlingar som att se på pornografi, våldtäkt (samlag utan samtycke), sexuella trakasserier och användning av ett sexuellt kränkande språk.

Utöver detta kan våldet även ta sig uttryck på andra sätt:

 • Försummelse: genom att den utsatta inte får den hjälp med mat, medicin eller hygien som hen behöver.
 • Digitalt våld: hotfulla eller kränkande sms eller kontroll av hur någon förflyttar sig via GPS.
 • Materiellt våld: förstörelse eller stöld av den utsattas personliga tillhörigheter, bohag, värdesaker med mera.
 • Ekonomiskt våld: ekonomiska hot, begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar eller genom att tvinga någon att utföra ekonomiska olagligheter.

Källa: Socialstyrelsen.se

Våld i nära relation kan drabba vem som helst. Kvinna som man, gammal som ung. Enligt statistiken är majoriteten av de utsatta kvinnor. Även barn drabbas till hög grad, både direkt och indirekt till följd av våld mellan vårdnadshavarna.

 • Google Chrome, Windows och Linux (dator):
  • Kortkommande Ctrl + Shift + N, eller:
  • Öppna Chrome på datorn. Klicka på mer uppe till höger. Välj Nytt inkognitofönster. Kontrollera att inkognitoikonen visas uppe i hörnet.
 • Google Chrome (mobil eller surfplatta):
  • Öppna Chromeappen. Öppna en ny flik och välj Inkognitofönster
 • Safari (dator):
  • Öppna Safari. Klicka på Arkiv uppe i vänstra hörnet. Klicka på Nytt privat fönster.
 • ESafari (mobil eller surfplatta):
  • Öppna Safariappen. Klicka på de två rutorna nere i högra hörnet. Tryck på antalet flikar nere i mitten. Välj Privat.